กาแฟ เทรนการดื่มที่นิยมในตอนนี้

กาแฟ  กาแฟเป็นผลของกาแฟที่นำเอามาคั่วผ่านกระบวนการมากมายที่กลายเป็นเมล็ดกาแฟคั่วตั้งแต่ขั้นแรก ถูกการเลือกสรรเมล็ดที่ดีที่สุดจากนั้นรำเรียงตามความสุขและสีของเนื้อกาแฟ แปลว่าจะเป็นการถูกนำออกโดยเครื่องจักร หรือว่าการถูกหมักเพื่อกำจัดให้เปลือกนั้นบางลงที่เกาะอยู่ตามเมล็ด รวมถึงกระบวนการหมักเสร็จสิ้นแล้วได้กาแฟ นั้นจะถูกล้างออกได้ทำความสะอาด ด้วยน้ำเปล่าที่บริสุทธิ์คุณภาพสูงเพื่อเป็นการจัดการกาก และน้ำหนักของเมล็ดกาแฟซึ่งทำให้เกิดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนปริมาณที่ค่อนข้างสูงมาก ๆ จากนั้นนำมาตากแห้งจัดเรียงได้ระบุเมล็ดกาแฟให้เป็นกาแฟเขียว และขั้นตอนต่อไปคือการนำเอาเมล็ดกาแฟเขียวนั้นโดยปกติแล้วกาแฟจะถูกจำหน่าย ออกจากการคั่วเสร็จสิ้นกาแฟทุกรูปแบบจำเป็นจะต้องคั่วก่อนก่อน ที่จะนำเอาไปบริโภคโดยผู้ประกอบการน้ำจะคั่วเอง และส่งต่อรสชาติของเมล็ดกาแฟไปยังร้านค้าอื่น ๆ เนื่องจากกาแฟนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมีและทางกายภาพรวมถึงผ่านการคั่วมีมวลของการลดลงเพราะสูญเสียเกี่ยวกับความเชื่อและปริมาณมากยิ่งขึ้นทำให้ เกิดความหนาแน่นนั้นลดลงในเมล็ดกาแฟ รวมถึงความเข้มข้นของกาแฟและมีความจำเป็นในการบรรจุอย่างยิ่ง การคั่ว กาแฟ คุณภูมิในเมล็ดกาแฟสูงถึง 200 องศาเซลเซียส แม้ว่าเมล็ดกาแฟน้ำจะมีประเภทและมีความชื้นที่หนาแน่นแตกต่างกันออกไป และยังมีการคั่วด้วยอัตราที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ระหว่างการคั่วเสร็จแล้วจะมีปฏิกิริยาการ 

ดีท็อกของน้ำตาลที่เกิดขึ้นภายในเมล็ดนั้น หลังจากกาแฟนั้นได้รับการคั่ว และมีความร้อนมหาศาลที่จะเข้ามาเผาแป้งที่อยู่ในเมล็ด มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับน้ำตาลโมเลกุล ซึ่งจะทำให้เริ่มเตรียมและเปลี่ยนสีของกาแฟเป็นสีดำ หรือว่าเป็นสีน้ำตาลตามที่เราเห็นเสร็จเรียบร้อย

กาแฟ

กาแฟ การผลิตและการจัดเก็บ

เมื่อ กาแฟ หรือว่าเมล็ดสูญเสียซูโครส อย่างรวดเร็วจะทำให้สูญเสียไปทั้งหมดก็ได้เพราะว่ามีการควบติดต่อกันเป็นเวลานานระหว่างการคั่วนั้นน้ำมันหอมกฎและคาเฟอีนจะอ่อนลง ทำให้รสชาติของกาแฟนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมที่จะอยู่ในอุณหภูมิ 205 องศาเซลเซียส สีของเมล็ดกาแฟที่ผ่านการควบมาแล้วนะสามารถแบ่งได้ด้วยสายตาของคนเราเองจะมีถึง สีอ่อน อ่อนปานกลาง ปานกลาง เข้มปานกลาง เข้มจนไปถึงเข้มมาก 

ด้วยการตรวจสอบวิธีนี้จะมีความแน่นอนกว่าการตรวจสอบระดับการคั่วนั่นก็คือการตรวจสอบแสงสะท้อนจากของเมล็ด กาแฟที่หลังจากเกิดการควบเสร็จแล้ว  โดยอาศัยแสงจากการกำหนดที่ใกล้เคียงกับอินฟราเรดสเปกตรัม จะมีเครื่องวัดแสงอย่างละเอียดโดยที่จะใช้กระบวนการที่ เรียกว่า สเปกโตรสโคปี  เพื่อที่จะคืนจำนวนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระดับการคั่วของกาแฟ ที่มีการพัฒนาเกี่ยวกับรสชาติของมันเครื่องมือดังกล่าว จะถูกรับประกันคุณภาพของธุรกิจการคั่วกาแฟเพียงเท่านั้น

เมื่อมีการคั่วกาแฟเสียบเรียบร้อยจะส่งผลต่อ การเก็บรักษาต่อไปซึ่งจำเป็นมาก ๆ ที่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกและความสดของรสชาติ ยังคงเอาไว้เงื่อนไขในการคงความสดนั่นก็ คือความกด อากาศเย็น อากาศชื้น อากาศร้อน และแสงแดด ถือว่าเป็นปัจจัยรวมทางธรรมชาติที่สำคัญ

กาแฟ

ในการเก็บเมล็ดกาแฟอาจจะใช้ถุงที่พัดขึ้นมาเป็นวิธีการเก็บโดยทั่วไป เพื่อที่จะจำหน่ายต่อลูกค้าแต่วิธีนี้อาจจะไม่เหมาะต่อการเก็บรักษาในเวลานาน ๆ เพราะอากาศสามารถที่จะเข้าไปในถุงได้ รวมถึงปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมควรในการบรรจุมีทางเดียว เพื่อป้องกันอากาศไม่ให้เข้าไปในปัจจุบันนั้นนั่นก็ คือ การนำเอาเมล็ดกาแฟมาถูกบดกระเทียมเป็นเครื่องดื่ม หรือว่าสามารถที่จะเข้าเตาอบของ กาแฟ เพื่อที่จะขายให้ร้านขายของชำระแวกใกล้เคียง แต่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเตาอบกาแฟที่มีบรรจุและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่จะสามารถบด และใช้ได้หลาย ๆ วิธีเครื่องบดมีการใช้หมุนและการตัดเมล็ดที่ออกไป จากกันโดยจะมีเครื่องบดไฟฟ้าละเอียดด้วยแรงกระแทกใบมีดของเครื่อง ที่เคลื่อนด้วยความเร็วที่ค่อนข้างสูงไปจนถึงการโกร่งบด 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> ausbildung-schaum-wasser