ดาราศาสตร์ พื้นฐานที่เรียนรู้

ดาราศาสตร์ เป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์อีกวิชาหนึ่งที่ศึกษาทางวัตถุในท้องฟ้า เช่น ดาวเคราะห์  ดาวฤกษ์  ดาราจักร

รวมทั้งเหตุการณ์ที่ปรากฏทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นของชั้นบรรยากาศในรูปที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางกายภาพอุตุนิยมวิทยา และเคมี     วัฒนธรรมโบราณที่สามารถสังเกตการณ์ดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนแล้ววัตถุทางก็ได้ถูกค้นพบขึ้นตามยุคสมัย   แต่อย่างไรก็ตามการใช้กล้องโทรทรรศน์เป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาที่จำเป็นต่อการพัฒนาในทางสาขาวิทยาศาสตร์แบบใหม่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล   ที่ประกอบไปด้วยสาขาที่หลากหลาย   เช่น   การสร้างปฏิทิน  การเดินเรือดาราศาสตร์   การวัดตำแหน่งดาว   โหราศาสตร์  

ดาราศาสตร์ในปัจจุบันนี้ถูกจับได้ว่ามีความหมายเหมือนกับฟิสิกส์ดาราศาสตร์มีมาตั้งแต่ ค.ศ 20 เป็นต้นมา  ส่วนดาราศาสตร์เชิงทฤษฎีให้ความสำคัญและการพัฒนาทางคอมพิวเตอร์หรือว่าแบบการจำลองเชิงวิเคราะห์ เพื่ออธิบายท้องฟ้าหรือว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้ง 2 สาขานี้องค์ประกอบจะเป็นหนึ่งเดียวกันที่ได้กล่าวมา คือ 

 ดาราศาสตร์เชิงทฤษฎีใช้การอธิบายตามเหตุ และผลจากการสังเกตรวมถึงดาราศาสตร์ของการสังเกตการใช้ในการรับรองผลจากการทดลองทางทฤษฎี 

ดาราศาสตร์

สิ่งที่ค้นพบต่าง ๆ ในเรื่องดาราศาสตร์มีที่แพร่หลายโดยนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักดาราศาสตร์สมัครเล่นให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเป็นหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีจำนวนน้อยสาขาที่นักดาราศาสตร์สมัครเล่นยังคงจะมีบทบาทอยู่รวมถึงการค้นพบหรือว่าการสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว ดาราศาสตร์ที่มีความเก่าแก่อีกวิชาหนึ่งเพราะตั้งแต่มนุษย์อยู่บนโลกย่อมมองเห็นและสัมผัสสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอย่างเสมอมา   พื้นราบในที่ไกล ๆ ของพื้นผิวโลกแบนจะคิดว่าโลกนั้นแบนราบ  ที่แตกต่างกันกับการมองท้องฟ้าที่เห็นเป็นรอยโค้งหรือว่าเป็นโดมมีดาวให้เห็นเคลื่อนข้ามศีรษะไปในทุกเดือน    หรือว่ากลางวันมีรูปลงแสงซ่าความร้อนซึ่งนั่นก็คือดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนเข้ามาแล้วก็จะรับไปในขอบฟ้า  

ดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ดาราศาสตร์ การศึกษาดาราศาสตร์ในยุคเริ่มแรกเป็นการเฝ้าและคาดคะเนคาดเดาเหตุการณ์สิ่งเคลื่อนย้ายทางวัตถุท้องฟ้าเหล่านี้ที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เมื่อก่อนจะถึงยุคของกล้องจุลทรรศน์จะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาสิ่งปลูกสร้างทางโบราณแห่งนี้ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่สำหรับการเฝ้าการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์  ต่อมาได้มีการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในยุคของเรอเนซองส์ นิโคเปอร์นิคัส  ที่มีการนำเสนอแนวคิดแบบการจำลองดวงอาทิตย์ให้เป็นศูนย์กลางซึ่งจากนั้นถูกต่อต้านเป็นอย่างมากจากศาสนจักร ได้รับการยืนยันและรับรองจากการศึกษาของกาลิเลโอ  กาลิเลอี  และได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์หักเหแสงแบบใหม่ขึ้นมาในปีค.ศ 16  9 ทำให้เราสามารถเฝ้าสังเกตดวงดาวหลายๆดวงและนำเสนอผลงานช่วยยืนยันแนวคิดได้ง่ายขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงขณะนั้น  

ดาราศาสตร์ เป็นสาขาวิชาของทางวิทยาศาสตร์อีกสาขาหนึ่งที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นมีบุคคลทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมของวิชานี้ ได้เป็นอย่างมากนับมาตั้งแต่อดีตมีนักดาราศาสตร์สมัครเล่นได้ค้นพบและสังเกตวัดหงษ์ทองฟ้ารวมถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญ เป็นอย่างมากรวมถึงเครื่องมือที่พวกเขานั้นได้สร้างขึ้นด้วยตัวเอง   ได้แก่  ดาวเคราะห์  ดวงจันทร์  ดาวหาง  ฝนดาวตก    ดาวฤกษ์   และวัตถุในห้วง อวกาศที่ลึกอีกจำนวนหนึ่ง เช่น   กระจุกดาราจักร กระจุกดาว หรือเนบิล เป็นสาขาที่แยกย่อยออกมาอีกสาขาวิชาหนึ่งของนักดาราศาสตร์สมัครเล่นมีการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ ถ่ายภาพในท้องฟ้ายามราตรี  

ดาราศาสตร์

จักรวาลวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเอกพจน์ทั้งหมดในภาพรวมเป็นการสังเกตการของโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพช่วยให้เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาลทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปสำหรับพื้นฐานของจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ ดาราศาสตร์    ได้แก่  ทฤษฎีบิกแบง ที่กล่าวไว้ว่าเอกภพของเรากำเนิดมาจากจุดเพียงจุดเดียว และต่อมาได้มีการขยายตัวเป็นมากกว่า  1 3.พันล้านปี  ตลอดทุกช่วงเวลาของการขยายเอกภพนี้ได้เกิดการวิวัฒนาการมามากมายอยู่หลายครั้ง

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่คลิก>>> behandson