เกร็ดความรู้ ที่มาของเครื่องปั้นดินเผา

เกร็ดความรู้  อุปกรณ์และวัสดุภาชนะต่าง ๆที่ถูกสร้างขึ้นด้วย เครื่องปั้นดินเผาไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ ใช้สอยหรือความสะดวกในการดำรงชีวิต และตามสภาพแวดล้อมภูมิอากาศและความเชื่อของศาสนารวมถึงประเพณีต่าง ๆ ก็ตามสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้มนุษย์นั้น ได้ใช้ความคิดและการสังเกตและการรวบรวมการเอาประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์มาถ่ายทอดกันให้เป็นศิลปะในรูปแบบของเครื่องปั้นดินเผาที่เรานั้นได้เห็น ตามปัจจุบันนี้ดูจะมีการปรากฏหลักฐานการใช้ความเชื่อมีการประดิษฐ์สิ่งใด ๆ แนวรูปแบบเครื่องปั้นดินเผามามากกว่าพัน ๆปี 

จากการขุดและค้นหาในกรณีการศึกษาเศษเครื่องปั้นดินเผาของนักโบราณคดี สรุปได้ว่าว่าเราสามารถพบเศษเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ ในทั่วทุกที่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันนี้ เกร็ดความรู้ แสดงให้เห็นว่ามนุษย์นั้นมีความเป็นอยู่และความใกล้ชิดของเครื่องปั้นดินเผามาโดยตลอด ซึ่งในระยะแรกแล้วมนุษย์จะเลือกสรรหาที่อยู่อาศัยที่ใกล้น้ำและแสง พอจะมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งสามสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ทุกวันจนกระทั่งตายไปประสบการณ์ที่มนุษย์เห็นอยู่เสมอนั่นก็ คือ เห็นดินที่เปียกตามริมแหล่งน้ำที่เป็นรอยเท้าเวลาเราเหยียบไป ไปแล้วจะเห็นน้ำไหลเพราะดินพังได้เห็นดินซึ่งมีความเหนียวที่เหมือนกันแต่ได้เห็นดินอ่อน เมื่อเปียกน้ำเวลาฝนและแห้งเมื่อถูกแสงแดด เป็นเวลานานหมุนเวียนกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมนุษย์นั้นได้ประสบการณ์และสั่งสมสิ่งเหล่านี้ เอาไว้ชักนำให้เกิดความยึดเอามาเป็นการปั้นในรูปแบบต่าง ๆ จนเกิดจินตนาการของตัวเองนำเอาไปตากแห้ง และใช้อุปกรณ์ทุกอย่างแต่ยังไม่มีการเผาแม่บ้านกลุ่มชนเผ่าอาจพบว่ามีการเอายางไม้ หรือว่าน้ำมันจากสัตว์ทาบนภาชนะดังนั้นเพื่อที่จะสามารถให้เก็บเอาไว้ทั้งยัง ทำให้ภาชนะมีความทนทานในการใช้งานเพิ่มขึ้นอีกด้วยยุค 

เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู้ วิวัฒนาการการทำภาชนะเครื่องปั้นดินเผา

เกร็ดความรู้ ต่อมามีความตั้งใจในการใช้ไฟเกิดขึ้นและอาจเนื่องมาจากเป็นภาชนะที่เก็บเอาไว้ใกล้ไฟแข็งแกร่วงเวลาถูกฝนก็ไม่อ่อนตัวละลายไปจากจุดนี้เองเป็นการนำสื่อที่ให้มนุษย์รู้จักเอาภาชนะดินนั้นไปเผาไฟให้เก่งรวมถึงการตากแดดแต่ในยุค การทำเครื่องปั้นดินเผานี้เกิดขึ้นตามที่ต่าง ๆ ของโลก  นอกจากในไทยและต่างประเทศในทุก ๆ แห่งได้มีการพัฒนาตามขั้นตอนมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นงานหัตถกรรม

รวมถึงมีการแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของวัฒนธรรมได้ ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนก็ตามสิ่งที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมันก็คือการเตรียม และจัดหาอุปกรณ์ให้มีความพร้อมต่อการทำงานเสมอเพราะหากวัตถุดิบต่าง ๆ และอุปกรณ์ขาดหายไปไม่พร้อมเพียงกันต่อการทำงานส่วนที่เหลือจะขึ้นอยู่ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ๆแต่เป็นไปด้วยสิ่งที่ควรจะเป็นเท่าที่เกิดขึ้นได้ ตามความเป็นจริงจึงจะทำให้เกิดความประสบความสำเร็จ เกร็ดความรู้ ในการวางเป้าหมายเอาไว้จากการทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยเช่นกัน ต้องยอมรับว่านี่คือภูมิปัญญาของคนไทยสามารถที่จะทำขึ้นเองตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันและมีความสามารถในการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องปั้นดินเผาที่ดี ก็อาจจะไม่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันได้เสมอไป

วัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับการใช้เครื่องปั้นดินเผาเป็นสิ่งที่สืบต่อกันมาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แม้อาจจะมีบางอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นและทันสมัยแต่วัตถุดิบและอุปกรณ์หลัก ๆ ที่ทุกคนต่างคนคือกันดีนี่ตอนนี้นั่นก็ คือ

ดินเหนียว ที่นำมาต้องไม่มีวัชพืชที่เป็นเศษหินดินทรายที่ซุ่ยเพื่อนเรียกได้ว่าต้องเป็นดิน ที่มีความสะอาดมากพอสมควรเนื้อดินเหนียวจะต้องมีสีออกเหลืองนุ่มนวลไม่ใช่สีดำ เพราะหากเป็นสีดำในเวลาที่เรานั้นเอามาเผาแล้วสีจะเป็นสีส้ม ตามความต้องการของเนื้อดินจะต้องจับก้อนกันอย่างแน่นหนา เพราะจะทำให้เวลาปั้นนั้นเนื้อดินไม่เกาะกันอย่างที่ควรจะเป็น 

เหล็กไม้ขูด เอาไว้สำหรับการตกแต่งลวดลาย และการขีดเขียนบนเครื่องปั้นดินเผาให้เกิดอุปกรณ์ที่ทันสมัย เกร็ดความรู้ และถูกการผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะเจาะจง

ผ้าคลุมดิน สำหรับกลุ่มเพื่อไม่ให้ดินนั้นแห้งตอนที่งานยังไม่เสร็จหรือบางคนปั้นแล้วต้องการพักเอาไว้ก่อน ก็สามารถที่จะนำกลับมาปั้นให้เกิดความสำเร็จได้

ไม้แกะสลัก ส่วนมากจะทำจากไม้ไผ่ใช้สำหรับการแกะสลักลวดลายที่เป็นอุปกรณ์ดั้งเดิมสำหรับการแกะสลักโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ทั้งการใช้ไม้หรือว่าเหล็กขูด 

จอบเสียม ใช้สำหรับการขุดดินเหนียวขึ้นมา ตามความต้องการสามารถที่จะเลือกได้ตามความต้องการ ในอุปกรณ์ชิ้นไหนในการขุดขึ้นอยู่กับความถนัดของตัวบุคคล และลักษณะของหน้าดินขุดแต่ละพื้นที่

แผ่นหมุน เป็นตัวทำให้เกิดรูปร่างต่าง ๆ ของเครื่องปั้นดินเผา ถ้วยแจกัน โอ่ง ชาม ไห กะละมัง เป็นต้น

สามารถติดตามข่าวสารสาระเพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> ausbildung